top of page
WhatsApp Image 2022-11-14 at 18.50.28.jpeg
בלוט_edited.jpg
אש כיתת יער.jpg

ללכת כמו שועל, לראות כמו ינשוף, ללמוד דרך הלב.

גבעת גונן הוא בית חינוכי צומח בגישת חינוך היער. 

למה בית ספר יער?

אנחנו מאמינות ומאמינים. מאמינים שבית הספר יכול לאפשר לילדים ולילדות לחקור, להעז, לשחק, לפתח חוסן נפשי ומשמעת פנימית, ולפרוץ דרכים חדשות לא רק כש"מלמדים על" אלא כהתנסות אותנטית במרחב היער. בית ספר שמאמין בקבוצה, ובכוח של קשר אמיתי בין ילדים ובין ילדים למבוגרים, לחשוף את הטוב שבאדם. בית ספר שלא מאמין רק בלהכין לחיים שיבואו יום אחד, אלא כזה שמאמין שלמידה היא החיים עצמם. בית ספר עם גישה הומניסטית ודיאלוגית שמבוטאת במעשה החינוכי היום-יומי. בית ספר שפתוח לכל ילד וילדה ושמאמין שהמגוון האנושי יוצר עושר של נקודות מבט. בית ספר שבו ילדים לומדים ברמה הגבוהה ביותר שפה וחשבון מתוך חיבור פנימי עמוק ואהבה לספרים, למספרים, לצורות, בתוך ודרך היער. בית ספר עם צוות של נשות ואנשי חינוך מעוררי השראה, שמרגישים אוטונומיה פדגוגית ומהותית לעצב את תהליכי הההתפתחות של הילדים וקהילה צומחת של משפחות צעירות שמחוברת לבית הספר באופן עמוק ומחייב. 

 

אנחנו מאמינות ומאמינים באדם ובאישה, בילדים ובילדות, בעוצמות שיש למעשה החינוכי בטבע, ולכוחו לאפשר התפתחות במרחב מגדל, מלא במשמעות ופותח לב. שרואה את הילד על כל איכויותיו. ושמהווה תשובה חינוכית לשבר האנושי והחברתי שהקורונה ומשבר האקלים מזמנים. 

אנחנו מאמינים ומאמינות שהצלחנו להקים בית חינוכי. בואו להיות חלק.

bottom of page