top of page

גן החטיבה הצעירה בגבעת גונן

להתחבר לטבע, לבנות עצמאות, להקשיב ללב.

בית חינוך היער גבעת גונן פותח חטיבה צעירה – גן בגילאי חובה (גילאי 5) במבנה בית הספר (אליעזר מרגולין 3) ועמק הצבאים.

הגן הוא במסגרת יוח"א (יום חינוך ארוך) וצוות הגן פועל עד השעה 16:00 באופן קבוע בימי היער והמבנה.

צוות הגן יכלול גננת וצוות מסייע. בימי היער הצוות יכלול 3 נשות ואנשי צוות לפחות שיאפשרו לצאת ליער בביטחון וביחס שמאפשר למעשה החינוכי ביער להיות מיטיב ונעים. בגן ישולבו לאורך היום מורות ומחנכות מצוות בית הספר, שיביאו איכויות חינוכיות שונות לגן (מוסיקה, מלאכות, הדלקת אש, שפת הציפורים ועוד).

בגן אנחנו יוצאים החוצה כדי לשהות, לגלות, לחקור, להיות עצמנו. גישתנו לעיצוב החטיבה הצעירה רואה בתהליך ההתפתחותי ההוליסטי של הילד והילדה, על כל מובניו, את המוקד של המעשה החינוכי ולכן השהות בגן מעצבת התפתחות נכונה בקצב הטבעי.  

בגן שלנו אנחנו מכבדות ומכבדים את הגוף ואוכלים את הארוחות באופן משותף וביחד. ארוחת הבוקר על בסיס מזון מזין מהבית. ארוחת הצהריים מגיעה עם הקייטרינג העירוני ליער או למבנה בהתאם ליום.

רישום

סמל הגן בעייריה לצרכי רישום הינו: 10273. 

קישור לרישום

יום פתוח

בית חינוך יער גבעת גונן מזמין אתכם ליום פתוח לקראת פתיחת חטיבה צעירה (גן יער לגילאי 5) במבנה בית הספר ועמק הצבאים. 

היום הפתוח יתקיים ביום שלישי 

ה-09.01.24 בשעה 20:30 במבנה. 

bottom of page