top of page

גני יער
שאלות ותשובות

מהי העשייה בגני טבע? אנו בגני הטבע יוצאים ונמצאים בטבע, לפחות שלושה ימים בשבוע, מהבוקר ועד אחה"צ בימים ארוכים, לאורך כל השנה. הילדים/ות לוקחים/ות חלק בארגון השטח, בהכנת האוכל ובשטיפת הכלים, במלאכות מגוונות ויצירה, ובעיקר במשחק חופשי.

מהו חינוך טבעי? חינוך טבע מאמין כי בכוחו של המרחב הטבעי: האדמה, הצומח, השמים, לספק כל צרכי הילד/ה והאדם וכי המפגש הישיר והקבוע עם הטבע מגדל ילדים/ות עצמאים/ות, עם בטחון עצמי ורגישים/ות לעצמם/ן, לסביבתם החברתית והפיזית. חינוך טבעי גם מלמד את האדם על מערכת הגומלין בינו לבין הסביבה. מה מקומי, מה ההשפעה שלי על העולם, מה ההשלכות של מעשיי על הסובבים ועל הסביבה. במקום ללמוד דרך פלקט בהרצאה על התפתחות הצמח, או על שינויי מזג האויר אפשר להיות בחוץ ולחוות זאת בגוף עם כל החושים: להרגיש שבקיץ חם ומזיעים והאדמה קשה והצמחים יבשים, שבאביב הכל מתמלא חיים וירוק בעיניים והציפורים עסוקות בבניית קינים, שבסתיו הנמלים מובילות בשיירה ארוכה זרעים למאגר תת-קרקעי לימי החורף הקרים והכל בצורה נגישה, יומיומית וחווייתית. החוויה תישאר בזיכרון הפיזי של הילד/ה שיהפוך למבוגר/ת עצמאי/ת. לכך מצטרפת התקווה לשמירה על כדור-הארץ שלנו בעתיד, כי דבר שאני אוהב/ת ומכיר/ת - לא ארצה לפגוע בו לעולם.

מהו האוכל בגני טבע? אכילה צמחונית היא חלק מתפיסת העולם ומהפדגוגיה של חינוך טבע. אנו מבקשות כנשות ואנשי חינוך, להעביר לילדות/ים רגשות של כבוד כלפי החי והצומח, מתוך התבוננות והכרות עמוקה עם הסביבה בצורה חיה. רגשות שימשיכו לפעום בהם גם כבוגרים בעולם. לכן, בתוך שעות הגן נאכל אוכל צמחוני. בבית הפרטי כל אחד יעשה כראות עיניו כמובן.

מה קורה כשקר או חם מאד? הזמן שלנו יחד בשטח הוא חוויה, אנו רוצים לשמר את הקשר שלנו עם הטבע בצורה בריאה וטובה ולא כמצב הישרדותי. מכאן שבימי מזג אויר קיצוני, טמפ' גבוהות מדי או נמוכות מדי, זיהום אויר חריג, רוחות עזות וכד' - נישאר במבנה הגן ונשתדל להודיע לכך מבעוד מועד. עם זאת אנחנו רוצים לחוות את הטבע ואותנו בו במגוון מצבים, בקור, בחום, כאשר רטוב בחוץ ולכן הרצון הוא לשהות בטבע כמה שניתן.

מה עם שירותים בטבע? כאשר אנחנו בחוץ ישנם שירותי קומפוסט מתקפלים והילדות והילדים לומדות ולומדים לעשות את צרכיהן באופן עצמאי יחסית בשטח, כמובן בתמיכת הצוות.

איך מתנהלים עם בטיחות בטבע? כל האזורים הטבעיים נבדקים ומאושרים על ידי קב"ט ובמידת הצורך עוברים התאמות הנדרשות לבטיחות לפי הנחיותיו. מעבר לכך, הצוות רוכש את אמון הילדות והילדים ומלמד אותן/ם את נושא הגבולות והבטיחות עוד בזמן השהייה במבנה הגן. רק צוות הגן מחליט על סמך ניסיונו ותחושת הבטחון שלו, מתי קבוצת הגן בשלה לצאת לשטח.

bottom of page