top of page

דרושות מאמינות. דרושים מאמינים. מאמינים בכוחו של חינוך לעשות שינוי חברתי. מאמינות שזו העת לחזור לשאלות האמת והעומק שעבורם בחרנו בדרך האמיצה הזו – להיות לנשות ואנשי חינוך. מאמינים שבכוחו של חינוך יער, הדבר הנפלא הזה שאנחנו עושים ועושות, להביא לריפוי השבר האנושי והחברתי שהקורונה ומשבר האקלים זימנו לנו. ואולי הרבה יותר מזה. מאמינות באדם, בילדים, בעוצמות שיש למעשה החינוכי בטבע, ולכוחו לאפשר לילדים להתפתח במרחב מגדל, מלא במשמעות ופותח לב.

דרושים מאמינים בחינוך ציבורי, 100%, שרואים ורואות שחינוך יער, מטבעו, הוא קודם כל פדגוגיה של צדק. שהוא נועד לגדל ילדים. את כל הילדים. ושראוי שהוא יהיה שייך לכל ילדה וילד, גם למי שיש יותר, גם למי שיש פחות. אנחנו מחפשים נשות ואנשי חינוך מעולים. אנשים שמוכנים לעשות שינוי ולצעוד איתנו בדרך האמיצה הזו. ביחד. לגמרי ביחד. אנשים שמתרגשים להקים משהו חדש ופורץ דרך ומוכנים לעבוד קשה, וגם לזמן לעצמם עבודה פנימית עמוקה. נשים מחוייבות, שמוכנות להצטרף לצוות מסור וערכי שרואה במעשה החינוכי שליחות יומיומית.

בית החינוך שלנו צומח, בשנה הבאה יפתחו שתי כיתות א' חדשות ונקים בבית ספר חטיבה-צעירה שכוללת גן חובה. אנחנו מחפשים ומחפשות:

- מחנכות ומחנכי יער (יש אפשרות גם לא.נשי צוות ללא תעודת הוראה)

- מורות ומורי יער ומלאכות קדומות

- מנהל.ת לחטיבה הצעירה (שותפה להנהלת בית הספר)

- מנהל.ת ומובילי כיתות לצהרון היער הנפלא שלנו

- גנני וגננות יער

- סייעות טבע

תהליך המיון כולל שני מפגשים הכוללים שהות עם הילדים והצוות ביער ושיח עם צוות בית הספר.

למועמדות, אנא שלחו במייל קו"ח וכמה מילים שלכן.ם בכתיבה חופשית על עצמכן.ם ועל החיבור שלכן.ם למעשה החינוכי בגישת בית הספר: yaar.jerusalem@gmail.com

לשאלות ופרטים נוספים: טל בן סימון - 052-5402982

אמנון רבינוביץ' 052-7347210

bottom of page