top of page

דרושות מאמינות. דרושים מאמינים. מאמינים בכוחו של חינוך לעשות שינוי חברתי. מאמינות שזו העת לחזור לשאלות האמת והעומק שעבורם בחרנו בדרך האמיצה הזו – להיות לנשות ואנשי חינוך. מאמינים שבכוחו של חינוך יער, הדבר הנפלא הזה שאנחנו עושים ועושות, להביא לריפוי השבר האנושי והחברתי שהקורונה ומשבר האקלים זימנו לנו. ואולי הרבה יותר מזה. מאמינות באדם, בילדים, בעוצמות שיש למעשה החינוכי בטבע, ולכוחו לאפשר לילדים להתפתח במרחב מגדל, מלא במשמעות ופותח לב.

 

אנחנו מחפשים ומחפשות:

🌿הובלת גן יער – מילוי מקום של חופשת לידה עם אפשרות להמשיך בגני היער בירושלים - העסקה במשרה מלאה או כמעט מלאה לבחירת המועמד.ת – העסקה דרך משרד החינוך. 


🌿מנהל.ת לצהרון היער – משרה ניהולית מאתגרת הכוללת לווי וחניכה של הצוות, קשר עם הורים וניהול פדגוגי של צהרון היער. המשרה בין 4-5 ימים בשבוע בשעות 14:15-16:30, אפשרות להשתלב כמורה בשעות הבוקר לצד המשרה בצהריים. שכר – 75 ₪ לשעה.


🌿עובדת סוציאלית – ללווי טיפולי ומשפחתי במסגרת מרכז יחד מלא – מרכז ייחודי לתמיכה בילדים ומשפחות בית הספר ושכונת הקטמונים. העסקה ברבע משרה (על פי הסכם השכר של העובדות הסוציאליות), העסקה דרך עמותת לביא. אפשרות להגדלת משרה. 

🌿מוביל.ת כיתה לצהרון יער – הדרכה והוראה של אחת מכיתות א'-ג' במסגרת צהרון היער. המשרה בין 4-5 ימים בשבוע בשעות 14:15-16:30, שכר – 60 ₪ לשעה. אפשרות להשתלב כסייע טבע או כמורה בשעות הבוקר לצד המשרה בצהריים.


🌿סייע.ת פדגוגי.ת – לווי, תמיכה והדרכה חינוכית לילדות וילדים מתוקים בכיתות א'-ג' או בגן ספלולים (גן יער לילדי גן חובה), במסגרת החטיבה הצעירה שלנו – עדיפות למועמדות עם ניסיון כסייעות או ניסיון חינוכי – שעות עבודה 7:15 עד 16:00 במסגרת 3-5 ימים בשבוע. שכר של 42 ₪ לשעה.


🌿מנהלת מרכז למידה – ניהול מרכז הלמידה לגילאי ד'-ו', העסקה בשליש-חצי משרה בשעות הצהריים 13:30 עד 16:30 בין 3 ל-4 ימים בשבוע. שכר – 70 ₪ לשעה.

תהליך המיון כולל שני מפגשים הכוללים שהות עם הילדים והצוות ביער ושיח עם צוות בית הספר.

 

למועמדות, אנא שלחו במייל קו"ח וכמה מילים שלכן.ם בכתיבה חופשית על עצמכן.ם ועל החיבור שלכן.ם למעשה החינוכי בגישת בית הספר: yaar.jerusalem@gmail.com

לשאלות ופרטים נוספים:
🌿 אורה שגב - 054-2308880
🌿 אמנון רבינוביץ' - 0527347210

bottom of page