top of page

המלצות ללימוד חינוך יער והשתלמויות לנשות ואנשי חינוך

סביב-לה - תוכנית למידה חוץ כיתתית

תוכנית פיתוח מקצועי איכותית למורות ומורים ירושלמים ללמידה בטבע ומחוץ לכיתה.

שפת הציפורים

קורסי מבוא וקורס שנתי

שומרי הגן

קורס מיומנויות חיים

בני אדמה

קורסי מלאכות

הסבת אקדמאיים

bottom of page